Menu

Όψεις Ποσειδώνα, Πλούτωνα, Βόρειου δεσμού

Ποσειδώνας σύνοδος Πλούτωνα. Λόγω της αργής κίνησης των δύο πλανητών η όψη συμβαίνει κάθε 497 χρόνια περίπου. Ο Πλούτωνας ανακαλύφθηκε το έτος 1938 και έτσι δεν υπάρχουν ακόμη πολλά στοιχεία για να μελετηθεί η συνδυασμένη επίδραση τους. Γενικά θεωρείται ευνοϊκή όψη και σαν λέξη κλειδί παρουσιάζεται η δικαιοσύνη. Από την ιστορική εξέταση (προηγούμενες σύνοδοι έτη 1401-1416 και 1887-1900) συνάγεται τα άτομα που γεννιούνται με τη σύνοδο αυτή βλέπουν πολλές αλλαγές στην κοσμοθεωρία τους. Παλιές κοινωνικές και πνευματικές αντιλήψεις αντικαθίστανται από νέα ιδανικά και οι άνθρωποι με γενέθλιες όψεις Ποσειδώνα-Πλούτωνα μπορεί να λειτουργήσουν καταλυτικά, προκαλώντας αλλαγές μέσα στην κοινωνική τους ομάδα. Σε συλλογικό επίπεδο οι δύο πλανήτες σχετίζονται με την παγκόσμια οικονομία.

Ποσειδώνας εξάγωνο-τρίγωνο Πλούτωνα. Επαναλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά της συνόδου περισσότερο ισορροπημένα. Οι αρχές των δύο πλανητών: έμπνευση, ευαισθησία, διαίσθηση (Ποσειδώνας) και θέληση, αναγέννηση (Πλούτωνας) συνεργάζονται αρμονικά.

Ποσειδώνας τετράγωνο-αντίθεση Πλούτωνα. Τα προβλήματα συνήθως προκαλούνται από φανταστικές ή έμμονες ιδέες. Σηματοδοτούνται ψυχικό ή πνευματικό μπλοκάρισμα, φανατισμός, απάνθρωπα συναισθήματα ή πράξεις. Το άτομο έλκεται από το περίεργο και το ασυνήθιστο. Πιθανό να υπάρχουν ισχυρές διαισθητικές ικανότητες.

Ποσειδώνας σύνοδος Ωροσκόπο. Ψυχική ικανότητα, έντονα όνειρα και διαισθητικές εντυπώσεις. Η ισχυρή φαντασία μερικές φορές συντελεί στο να χάνει το άτομο την επαφή του με την πραγματικότητα. Ο οργανισμός του ανθρώπου με τον Ποσειδώνα σε αυτή τη θέση είναι πολύ ευαίσθητος στις επιδράσεις του περιβάλλοντος, τα ποτά και τις τροφές που αφομοιώνει. Για το λόγο αυτό πρέπει να αποφεύγονται όλες οι μορφές εξάρτησης.

Ποσειδώνας εξάγωνο-τρίγωνο Ωροσκόπο. Ευαισθησία και φαντασία. Το άτομο είναι δημιουργικό, διαισθητικό και εμπνευσμένο. Ίσως έχει κάποιο καλλιτεχνικό ταλέντο.

Ποσειδώνας τετράγωνο-αντίθεση Ωροσκόπο. Τα προβλήματα που πρέπει να αναγνωριστούν και να ξεπεραστούν συνήθως προέρχονται από μια συγκεχυμένη και μη ρεαλιστική στάση. Το άτομο συχνά αποσύρεται στο φανταστικό κόσμο του προκειμένου να αποφύγει τη σκληρή πραγματικότητα. Κάποιες φορές μπορεί να αναστατώνεται από περίεργες ψυχικές επιδράσεις. Το ζητούμενο με αυτές τις όψεις είναι η αυτοπειθαρχία και η καλλιέργεια μιας πιο προσγειωμένης προσέγγισης στη ζωή. Ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να προσπαθεί να σώσει τους άλλους και πρέπει να αποφεύγει σχέσεις στις οποίες κάποιο από τα πρόσωπα παίζει το ρόλο του μάρτυρα ή του θύματος. Πρέπει να δείχνει δύναμη και να μην επιτρέπει στους άλλους να τον χρησιμοποιούν.

Ποσειδώνας σύνοδος Μεσουράνημα. Η επαγγελματική ζωή του ατόμου μπορεί να σχετίζεται με το γράψιμο, τον κινηματογράφο ή την τηλεόραση, την τέχνη ή κάποια άλλη πνευματική εργασία. Προκειμένου να διευκολύνει το δρόμο του προς την επιτυχία πρέπει το πρόσωπο να βρει μια θέση από όπου θα μπορεί να χρησιμοποιήσει καλύτερα τα παραπάνω δημιουργικά χαρακτηριστικά.

Ποσειδώνας εξάγωνο-τρίγωνο Μεσουράνημα. Όμοια, όπως παραπάνω, η επίδραση αυτή του Ποσειδώνα δείχνει καλλιτεχνικές και διαισθητικές ιδιότητες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην επαγγελματική ή κοινωνική ζωή.

Ποσειδώνας τετράγωνο-αντίθεση Μεσουράνημα. Υποδηλώνονται αισθήματα κατωτερότητας, υπερβολική ευαισθησία και ανασφάλειες που περιορίζουν την προσωπική και κοινωνική επιτυχία.

Ποσειδώνας σύνοδος Βόρειο Δεσμό. Η σύνοδος διευκολύνει το άτομο να συντονιστεί με τις ανάγκες της εποχής του και να κερδίσει από αυτά που είναι κοινωνικά δημοφιλή και αποδεκτά. Όμως, μπορεί να γίνει εύκολα αντικείμενο εξαπάτησης καθώς υπάρχει έλλειψη σωστής αξιολόγησης των ανθρώπων.

Ποσειδώνας εξάγωνο-τρίγωνο Βόρειο Δεσμό. Σηματοδοτείται κάποια κοινωνική δημοτικότητα. Το άτομο έχει την ικανότητα να προλαβαίνει επερχόμενες κοινωνικές καταστάσεις.

Ποσειδώνας τετράγωνο-αντίθεση Βόρειο Δεσμό. Τα προβλήματα που πρέπει να αναγνωριστούν  και να ξεπεραστούν μπορεί να προέρχονται από αντικοινωνική συμπεριφορά και αυτοκαταστροφικές προσωπικές συνήθειες, οι οποίες δημιουργούν απογοητεύσεις στις κοινωνικές σχέσεις.

Πλούτωνας σύνοδος Ωροσκόπο. Η θέση αυτή του Πλούτωνα δημιουργεί μια μαγνητική προσωπικότητα με κύρος και αυταρχικές τάσεις - οι άλλοι βλέπουν το άτομο σαν πολύ εξουσιαστικό και μερικές φορές απευθείας απειλητικό. Οι δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα επιδιώκονται με ένταση. Ίσως ο άνθρωπος να διαθέσει πολύ καιρό προσπαθώντας να ξεπεράσει κάποιο αρνητικό ψυχικό ή και σωματικό χαρακτηριστικό, καθώς υπονοούνται μοιραία γεγονότα που σημαδεύουν αρνητικά τη ζωή.

Πλούτωνας εξάγωνο-τρίγωνο Ωροσκόπο. Ένα αρκετά σοβαρό άτομο με αρκετό προσωπικό μαγνητισμό. Έχει διερευνητικό μυαλό, διαίσθηση, ικανότητες ηγεσίας και διπλωματικότητα. Δεν φοβάται την ένταση και ενδιαφέρεται για την αναμόρφωση των κοινωνικών ατελειών.

Πλούτωνας τετράγωνο-αντίθεση Ωροσκόπο. Τα προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν συνήθως προκαλούνται από μια ανυποχώρητη, δικτατορική και εξουσιαστική στάση, η οποία συχνά δημιουργεί συγκρούσεις. Το άτομο δεν είναι ανεκτικό με τους άλλους και πολλές φορές επιδιώκει τον ανταγωνισμό. Ακόμη έχει την τάση να κρατάει τα αισθήματα του κρυφά από αυτούς με τους οποίους σχετίζεται.

Πλούτωνας σύνοδος Μεσουράνημα. Το άτομο είναι ένας φυσικός αρχηγός αλλά μπορεί να γίνει αδυσώπητο στην επιδίωξη  προσωπικής δύναμης. Όταν πετύχει, έχει την ικανότητα να διατηρήσει την επιτυχία του. Η θέση αυτή του πλανήτη φέρνει κάποιο είδος φήμης στη ζωή του ανθρώπου.

Πλούτωνας εξάγωνο-τρίγωνο Μεσουράνημα. Οι σχέσεις αυτές δημιουργούν ένα φιλόδοξο και προοδευτικό χαρακτήρα. Υπάρχει επιθυμία για δύναμη, κοινωνική άνοδο και ανάγκη για συνεχή βελτίωση σε όλους τους τομείς της ζωής. Ο άνθρωπος μπορεί να κερδίσει τη συνεργασία ανθρώπων κατάλληλων να τον βοηθήσουν στην επιτυχία των προσωπικών του επιδιώξεων.

Πλούτωνας τετράγωνο-αντίθεση Μεσουράνημα. Υποδηλώνεται μια υπερβολικά ανεκτική στάση, η οποία περιορίζει την κοινωνική και επαγγελματική επιτυχία.

Πλούτωνας σύνοδος Βόρειο Δεσμό. Η όψη υπονοεί επιθυμία του ατόμου να ασκήσει επιρροή πάνω στους άλλους. Έχει την τάση να δημιουργεί σχέσεις με ανθρώπους εξουσίας ικανούς να βοηθήσουν αυτή την διάθεσή του.

Πλούτωνας εξάγωνο-τρίγωνο Βόρειο Δεσμό. Σηματοδοτείται ένας αναθεωρητικός χαρακτήρας με τη φιλοδοξία να πετύχει κοινωνικά, σχεδόν με κάθε κόστος.

Πλούτωνας τετράγωνο-αντίθεση Βόρειο Δεσμό. Τα προβλήματα που πρέπει να αναγνωριστούν και να ξεπεραστούν μπορεί να προκαλούνται από μια αντικοινωνική στάση, πιθανό αποτέλεσμα αρνητικής συναισθηματικής ανάπτυξης και δυσάρεστων υποσυνείδητων διαθέσεων.

Βόρειος δεσμός σύνοδος Ωροσκόπο. Η όψη σημαίνει ότι το άτομο διαθέτει κοινωνική συνείδηση και σχετίζεται καλά με τους άλλους. Μια καριέρα στις δημόσιες σχέσεις θα ταίριαζε με αυτόν το χαρακτήρα.

Βόρειος δεσμός εξάγωνο-τρίγωνο Ωροσκόπο. Είναι τυχερή επίδραση και δείχνει γενικά καλή προσωπική κατάσταση. Χαρίζει στο άτομο την ικανότητα να σχετίζεται καλά με τους άλλους.

Βόρειος δεσμός τετράγωνο-αντίθεση Ωροσκόπο. Οι γενέθλιες αυτές όψεις υποδηλώνουν μια αντικοινωνική αντίληψη και δυσαρμονική συμπεριφορά μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον.

Βόρειος δεσμός σύνοδος Μεσουράνημα. Το άτομο έχει την τάση να σχετίζεται με αυτούς που έχουν τις ίδιες κοινωνικές αξίες.

Βόρειος δεσμός εξάγωνο-τρίγωνο Μεσουράνημα. Οι όψεις αυτές δημιουργούν την επιθυμία στο άτομο να σχετίζεται με ανθρώπους που μοιράζονται τις ίδιες ιδέες  και κοινωνικές αντιλήψεις. Οι σχέσεις του είναι σημαντικές  και είναι πιθανά δημοφιλές και επιτυχημένο.

Βόρειος δεσμός τετράγωνο-αντίθεση Μεσουράνημα. Οι όψεις ερμηνεύονται κυρίως με βάση τη λειτουργία του νότιου δεσμού, η οποία είναι δυσμενής και ανάλογη με την αρνητική επίδραση του Πλούτωνα. Ισχύει αυτό που αναφέρεται πιο πάνω: μια υπερβολικά ανεκτική στάση, η οποία περιορίζει την κοινωνική και επαγγελματική επιτυχία.

Loading